Vyhledávání a vyzvedávání

"Nemusíte nutně nalézt Atlantidu nebo vyzdvihovat porcelán z Titaniku. I drobné poklady, které Vám hlubiny vydají, stojí za to."

Výcvik k pátrání po ztracených předmětech pod vodou se Vám bude hodit nejen při hledání pokladů, ale i v případě, že Vy nebo Vás buddy ztratíte baterku, shaker nebo jinou část výstroje.

Prvořadým cílem každého specializačního kurzu SSI je naučit Vás důležité dovednosti zábavným způsobem. V našem kurzu SEARCH AND RECOVERY Vás naučíme provádět různé vyhledávací vzory za pomoci lan a kompasu, plánovat vyhledávací a vyzvedávání operace v týmu. Budete se také učit správné zacházení s jedním nebo více zvedajícími vaky k tomu, aby vynesly těžké předměty bezpečně k hladině.

Kurz probíhá celoročně a skládá ze 4 teoretických lekcí a dvou praktických ponorů ve volné vodě.

CENA KURZU SSI SEARCH AND RECOVERY: 2499 KČ

V ceně kurzu je zahrnut veškerý studijní materiál, zapůjčení výstroje, plnění vzduchem, mezinárodní certifikační kartu, diplom a originální tričko centra SECRET OF THE SEA.

Kurz je možné začít kdykoliv během roku v našich centrech v Brně/Vyškově nebo na jakémkoliv našem zájezdu za potápěním (Egypt, Leštinka, Bali).

Nezávazná poptávka
Odeslat